Oppimismenetelmä

Pop2Talkin kanssa lapset voivat oppia omaan tahtiinsa. Pop2Talk pitää lapset kiinnostuneena leikkisän poksauttelupelin avulla.

Pelaajat poksauttelevat kuukiviä. Jokaisella poksauttelulla he kuulevat vieraskielisen sanan äidinkielellä lausuttuna. Tietyn poksauttelumäärän jälkeen pelaajat näkevät sanan merkitystä vastaavan kuvan ja toistavat sanan.

 

Pelaajan ääntäminen arvostellaan automaattisesti ja pelaaja saa tähtiä. Tähdet kuvaavat lausumisen osaamista. Toisinaan pelaajan pitää lausua sana ilman mallia. Tämä vahvistaa oppimista ja mittaa myös sanan lausumismuodon muistamista.

Pop2Talk-menetelmässä asetetaan sopivat määrät kuulemista ja toistoa, ja käytetään pelillisiä elementtejä ylläpitämään lapsen kiinnostusta.

Lausuminen ensin...

...tai oikeastaan toisena. Ensin täytyy kuulla malliääntäminen. Kuuntele ja lausu, kuuntele ja lausu. Toista tarpeeksi ja ennen pitkää opit. Sitten voit sanoa osaamasi sanat niin että muutkin ymmärtävät ne, ja sitten voitkin jo alkaa sanoa lauseita.

Uusien äänteiden oppiminen

Lausuminen ei ole ainoastaan kielellinen taito. Sen on myös motorinen taito, kuin voimistelu tai jonglööraus. Ääntöväylän ohjailun oppiminen uuden äänteen tuottamista varten vaatii lukemattomia toistoja. Kun ensimmäisen kerran kuulet äänteen, jota ei ole osaamissasi kielissä, aivosi eivät edes huomaa, että se on uusi äänne. Äänteiden erottelu ja toistamisen laatu kehittyvät käsi kädessä ja pikku hiljaa alat erottaa ja pystyt tuottamaan uuden äänteen.

 

Tarpeeksi monen yrityksen jälkeen uusista äänteistä muodostuu edustus aivoihin. Tämä näkyy pieninä muutoksina aivokuoren sensomotorisilla alueilla. Näistä muutoksista voidaan havaita, milloin kielenoppija on todella oppinut tunnistamaan uudet äänteet ja pystyy arvioimaan niin muiden kuin omaakin äänteentuottoa.


Pop2Talk on syntynyt Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopston yhteistyönä. Pop2Talk perustuu aivotutkimuksen, kasvatustieteiden ja puheteknologian yhdistelmään. Pop2Talkia pelaavien lasten aivovasteiden mittauksilla olemme päätyneet arvioon oppimista parhaimmin tukevasta kuulemis- ja tuottamiskertojen suhteesta.

Sanan puhutun muodon muistamisen todennäköisyys suhteessa toistojen määrään tutkimuksessa, jossa tutkittiin Pop2Talk-menetelmän tehoa kielenoppimisessa. Tietyn toistomäärän jälkeen muistamisessa tapahtuu merkittävä parannus. Numerot tullaan julkaisemaan tutkimuksessa Ylinen & al. (artikkeli työn alla).

Pelaaminen pitää kiinnostuksen yllä

Saman näytteen kuuleminen uudestaan ja uudestaan ja toistaminen loputtomiin tuntuu varmasti raskaalta. Samaa sanaa täytyy kuunnella satoja kertoja ja toistaa muutamia kymmeniä, jotta siitä muodostuisi kestävä esitys aivoihin.

Monien lasten on vaikea keskittyä niin pitkään. Peliympäristö rikkoo toistamisen yksitoikkoisuutta ja voi tarjota palkitsevaa puuhaa toistamisen oheen.
 

Miten tekoäly voi auttaa lausumisen oppimisessa?

Ääntämisen arviointi Pop2Talk-pelissä pohjautuu omaan puheanalyysiteknologiaamme, joka pohjautuu moderneihin koneoppimisalgoritmeihin.

Lasten puhetta on yleisesti vaikeampi tunnistaa koneellisesti kuin aikuisten puhetta. Lasten puhumistavoissa, perustaajuudessa sekä ääntöväylän hallinnassa ja pituudessa on enemmän vaihtelua. Tämä tuottaa haasteita puheentunnistukselle lasten äidinkielellä. Vieraskielisen puheen tunnistaminen on yleisesti vielä vaikeampaa. Muuttamalla lähestymistapaamme äännön arvointiin olemme rakentaneet lasten puheen arviointiin sopivan ja toimivan järjestelmän.

Puheentunnistuksesta lausumisen tunnistamiseen

Tavalliset puheentunnistimet yrittävät päätellä, mitä puhuja yritti sanoa välittämättä siitä, miten sanat lausuttiin. Me olemme kääntäneet ongelman: Me tiedämme, mitä pelaajan pitäisi sanoja, ja siksi voimme keskittää ponnistelumme täysin siihen, että arvioimme, onko ääntämisessä virheitä. Näistä virheistä lasketaan yksittäiselle sanalle arvosana. Voimme myös tarkastella yksittäisen puhujan virheitä tilastollisesti ja koostaa niistä raportin opettajalle.